Publikacje

Autor unika kontaktów z mediami jednak pod przybranym nazwiskiem wielokrotnie publikował swoje treści na łamach prasy – głównie – tygodników, dwutygodników i miesięczników takich jak „Podróże”, „Rzeczpospolita” czy „Poznaj Świat” Udzielał też wywiadów dla prasy ogólnokrajowej między innymi „Wprost” oraz lokalnej jak na przykład „Dziennik Bałtycki”. Jego praca przy małych formach teatralnych zaowocowała uzyskaniem Złotej Maski Teatralnej.